RaksaLinkki oy

Linkittää työt ja tekijät  Raksalinkki Oy

  Etsii tekijät ja aliurakoitsijat   RaksaLinkki Oy

   Tuo alalle uuden tavan toimia    RaksaLinkki Oy

    Tekee elämästäsi helpompaa     RaksaLinkki Oy toimii myyntiedustajana sekä myyntiagenttina rakennus- ja siivousalan yrityksille suomessa. Myymme ja välitämme kyseisten alojen työvoimaa sekä työtä alan yrityksiltä toisille. Helpommin sanottuna myymme rakennus- ja siivousaloille henkilöstöpalveluita sekä urakointipalveluita.

     Henkilökunnallamme on yli kymmenen vuoden kokemus alasta sekä pitkän kokemuksen mukana tuomat suhteet alan tekijöihin ja päättäjiin. Edustamme useita varteenotettavia alan kasvavia yrityksiä.

     Toimintamme perustuu avoimuuteen, luottamukseen ja kokemukseen. Haluamme olla yksi alan pioneereista ja kehittää uudenlaisen toimintamallin alalle, jonka avulla oikeat ja osaavat tekijät tavoittavat oikeat työt helpommin ja nopeammin.